Sesi Taklimat Dana Usahawan PMKS Negeri Kedah oleh pihak oleh NCER.

8 Jun 2023|Raia Hotel Convention Centre.

SESI TAKLIMAT NCER.

DPPM Kedah turut menghantar penyertaan lebih daripada 20 ahli bagi menyertai Sesi Taklimat Dana Usahawan PMKS Negeri Kedah yang disampaikan oleh pihak oleh NCER. Sesi taklimat ini adalah berkaitan dengan bagaimana Dana Usahawan NCER melaui dana/geran/modal/latihan dapat disalurkan dan bagi membantu para usahawan PMKS.

Terima kasik juga kepada pihak UPUK kerana merealisasikan sesi taklimat ini dengaan tajaan tempat dan makanan.

See Insights and Ads

Boost post

All reactions:

4You and 3 others

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *