Objektif

menara1
 • Menyatukan dan menyelaraskan semua kegiatan peniaga/usahawan melayu Negeri Kedah khususnya ahli Dewan.
 • Mempertingkat kuantiti dan kualiti ahli Dewan dengan kegiatan yang lebih terarah (fokus).
 • Memberi perkhidmatan dan memudahkan penyebaran maklumat melalui semua saluran terkini dengan penuh kemesraan, ketulusan, kejelasan, keikhlasan, efisien dan profesional.
 • Membangun danĀ  mempertingkatkan usahawan Melayu di kalangan ahli Dewan dan masyarakat Melayu umum di Negeri Kedah ,yang mempunyai daya saing dan daya maju, sejajar dengan keperluan ekonomi semasa.
 • Memangkin projek-projek yang mempunyai keberkesanan ekonomi dalam bidang-bidang yang penting bagi pembangunan ekonomi semasa negeri dan negara dengan menentukanĀ  penglibatan dan jaringan di kalangan ahli Dewan.
 • Memupuk dan merubah minda dan sikap orang Melayu sesuai dengan industri,teknologi dan arus ekonomi masa depan.
 • Memperjuang Agenda Melayu dalam perlaksanaan program pembangunan oleh agensi-agensi Kerajaan dan swasta.
 • Menyalurkan bantuan dan khidmat bakti kepada yang memerlukan.
 • Berperanan sebagai pemayung kepada usahawan dan profesional Melayu;
 • Melindungi, menjamin dan mengenengahkan kepentingan ahli-ahli;
 • Memperoleh, menganalisa dan menyebarkan maklumat dagang kepada ahli-ahli;
 • Menerbitkan majalah dan risalah yang berkaitan dengan perniagaan;
 • Membantu atau mewakili ahli di dalam perbincangan berkenaan perdagangan, pembelian, penjualan dan lain-lain samada di dalam atau di luar Malaysia;
 • Mewakili ahli-ahli dalam badan dan agensi Kerajaan serta Jawatankuasa Khas yang berkaitan perdagangan dan perindustrian;
 • Menubuhkan tabung-tabung biasiswa, amanah dan lain-lain untuk kebajikan ahli dan sekiranya perlu untuk membantu ahli pertubuhan, perbadanan atau persatuan Bumiputera dan mana-mana orang Melayu yang memerlukannya;
 • Mengeluarkan Sijil Tempasal (Certificate of Origin) atau lain-lain sijil ke atas barangan yang dieksport dari Malaysia;
 • Membuat perhubungan atau bekerjasama dengan lain-lain badan atau persatuan yang mempunyai tujuan yang sama dengan Dewan.
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply