Dewanita

VISI

“Dewanita adalah tunggak perjuangan usahawan-usahawan wanita Melayu yang dihormati, disegani serta diyakini di dalam dan luar negara”

MISI

  • Menjadi pusat rujukan dan sokongan kepada usahawan-usahawan wanita Melayu.
  • Mewujudkan dan memperluaskan rangkaian usahawan-usahawan wanita Melayu di bawah kepimpinan DPMM.
  • Mendidik dan memandu usahawan-usahawan wanita Melayu baru dan sedia ada sebagai pelapis kepada kepemimpinan usahawan-usahawan wanita melayu pada masa hadapan.
  • Memberi pendedahan di dalam bidang ekonomi kepada usahawan-usahawan wanita
  • Melayu yang baru menceburi bidang perniagaan.
  • Melahirkan usahawan-usahawan wanita Melayu terutamanya dalam sektor-sektor strategik.